Curso: Oceanografia Biológica (Mestrado)
Quadro de Sequência Lógica (QSL): 901179
Período 1
CHT = 0 a
Período 2
CHT = 0 a
QU068
TE: GENET. MOLEC. AP
Anual
1/30a = h
OC096
ECOL.DE COMUN.BENT.:
Anual
3/90a = h
OC088
TE:GENET.MOLEC.APLIC
Anual
4/120a = h
OC073
RECUR.PESQ.ART.:AVAL
Anual
2/60a = 60h
OC072
TE:ECOL.OVOS LARV.PE
Anual
4/120a = h
OC070
ECOL.DE PRADARIAS SU
Anual
3/90a = h
OC051
ECOLOG. DO BENTOS ES
Anual
2/60a = 60h
OC046
DINAM.POP.DE ANIMAIS
Anual
2/60a = h
01053P
ESTATISTICA EXPERIME
Semestral
2/30a = 30h
OC092
TE:EC.AN.MAN.REC.BEN
Anual
4/120a = h
01054P
Estat Multivariada
Semestral
2/30a = 30h
OC091
TE:EC.COM.BENT.COST:
Anual
4/120a = h
01072P
An Bayesiana de Deci
Semestral
2/30a = 30h
21095P
TE OB:PRC FIS-BIO OC
Anual
3/90a = h
01077P
TE OB:MOD ESP-TEMP R
Semestral
1/15a = h
11071P
TE: DIATOMACEAS MARI
Anual
2/60a = h
01181P
TE OB:MdDitEspR-INLA
Semestral
1/15a = 15h
11053P
MORFOLOG.E SISTEM.DE
Anual
2/60a = h
11029P
TE:ECOL.DA MEIOFAUNA
Semestral
1/15a = h
01139P
TE OB:Mod lin genera
Semestral
2/30a = 30h
11044P
TE:SISTEMATICA FILOG
Semestral
3/45a = h
11031P
TE:ECOL.DOS PEIXES E
Semestral
1/15a = h
11045P
MET.E ANAL.INSTR.EM
Semestral
1/15a = h
11043P
TE: BIOL.DO OCEANO P
Semestral
1/15a = h
11067P
TE: TEC APRES RED TR
Semestral
2/30a = h
11055P
TE:PRINCIP.DE ZOOGEO
Semestral
1/15a = h
11068P
TE: HIDROQ ESTUAR IM
Semestral
1/15a = h
11072P
TE: REPR E CULTIVO D
Semestral
3/45a = h
11069P
TE: MERGULHO CIENTIF
Semestral
1/15a = h
11087P
INT.MAM.MAR COM ATIV
Semestral
2/30a = 30h
11070P
TE:ATUAL PATOL CAM P
Semestral
1/15a = h
11118P
TE OB:Enf Ec Pesc PE
Semestral
2/30a = 30h
11073P
TE:USO RADIONUC E IS
Semestral
1/15a = h
11120P
TE OB:T A A D E A OC
Semestral
2/30a = 30h
11080P
TE:ISOT EST APL EST
Semestral
1/15a = h
11135P
TE OB:TcAvModHabFMar
Semestral
2/30a = 30h
11081P
TE OB:INTER MAM MAR
Semestral
2/30a = 30h
11136P
TE OB:MorfFuncLaRepr
Semestral
1/15a = 15h
11085P
REPROD.E CULT.DE CRU
Semestral
3/45a = h
11138P
TE OB:Dim Pop An Aqu
Semestral
2/30a = 30h
11110P
TE OB: Fund de Ocean
Semestral
2/30a = 30h
11139P
TE OB:Ecol Bent Cost
Semestral
2/30a = 30h
11111P
TE OB: M C P S I
Semestral
1/15a = 15h
11140P
TE OB:Curad Col Cien
Semestral
2/30a = 30h
11112P
TE OB: M C P S II
Semestral
1/15a = 15h
11155P
TE OB P F C Q A O
Semestral
2/30a = 30h
11113P
TE OB: Uso Is Est Ec
Semestral
2/30a = 30h
11182P
TE OB:Traç Q Est M M
Semestral
1/15a = 15h
11114P
TE OB: EC MA F SUBM
Semestral
2/30a = 30h
11194P
TE OB:EcPeixPraiasAr
Semestral
2/30a = 30h
11115P
te ob: I B F F MAR
Semestral
1/15a = 15h
11198P
TE OB: Biologia Pesq
Semestral
3/45a = 45h
11125P
TE OB: BIOL EC ELASM
Semestral
2/30a = 30h
11210P
TE OB:EUDistVEE-T
Semestral
2/30a = 30h
11137P
TE OB:T S A Env Data
Semestral
2/30a = 30h
11239P
TE OB:Red Art Cienti
Semestral
1/15a = 15h
11149P
TE OB:BioAspPesCrDec
Semestral
2/30a = 30h
11261P
TE OB:Del Exp em Eco
Semestral
2/30a = 30h
11154P
TE OB EC CON C A
Semestral
1/15a = 15h
11265P
TE OB:Bco dados eco
Semestral
3/45a = 45h
11158P
TE OB:IMEEcAq
Semestral
2/30a = 30h
11273P
TE OB:Biom Apl OrgAq
Semestral
2/30a = 30h
11159P
TE OB:FrB M E Aq
Semestral
1/15a = 15h
11277P
TE OB:Int Prog Oc
Semestral
2/30a = 30h
11160P
TE GC:AEcoGAC
Semestral
2/30a = 30h
11278P
TE OB:Pr C Org
Semestral
3/45a = 45h
11162P
TE OB:PIFQECost
Semestral
1/15a = 15h
15009P
TE: ECOLOGIA DE PINI
Semestral
3/45a = 45h
11188P
Met Cient Proj Sem I
Semestral
1/15a = 15h
15076P
TE OB:Bio Rep Chondr
Semestral
2/30a = 30h
11189P
Met Cient Prj Sem II
Semestral
1/15a = 15h
16039P
FISIOL.COMPAR.DO SIS
Semestral
2/30a = 30h
11190P
Fundamentos de Ocean
Semestral
2/30a = 30h
21066P
TE OB:TEC EST ID MAM
Semestral
1/15a = h
11191P
Us Is Est Ec Aquátic
Semestral
2/30a = 30h
21093P
TE OB:BUSC SOL CAP A
Semestral
1/15a = 15h
11192P
Téc av Mod H F Marin
Semestral
2/15a = 15h
21094P
TE OB:INTR TAXONOMIA
Semestral
1/15a = h
11193P
Ec Macroal Fan Subm
Semestral
2/30a = 30h
21096P
TE OB:DIVRS ECOL MED
Semestral
1/15a = h
11195P
TE OB:LeAG:B,MeApET
Semestral
1/15a = 15h
FG004
EFEITOS FISIOL.DA PO
Semestral
3/45a = 45h
11196P
TE OB: Téc Esc Cient
Semestral
1/15a = 15h
FG005
ASPEC.TEOR.ADAP.FISI
Semestral
1/15a = h
11197P
TE OB: Ecol Molec Ma
Semestral
1/15a = 15h
OC049
ECOL. FAUNA DE PRAIA
Semestral
6/90a = h
11219P
Estágio Docência na
Semestral
2/30a = 30h
OC055
TE: ECODIN.MACROFITA
Semestral
4/60a = h
11243P
TE OB:Microalg mar n
Semestral
1/15a = 15h
OC060
ECOL.DE LARV.DE CRUS
Semestral
2/30a = h
11259P
TE OB: E C M M:...
Semestral
2/30a = 30h
OC061
ECODIN.DE MACROF.EME
Semestral
4/60a = h
11260P
TE OB:Intr Biogeo Ma
Semestral
3/45a = 45h
OC062
CAD.ALIM.MICROB.EM A
Semestral
3/45a = 45h
11274P
Met Cient: Proj e Se
Semestral
2/30a = 30h
OC063
TE: ALIMENT.ORIG.DA
Semestral
3/45a = h
11275P
TE OB:I Ter_Mar
Semestral
2/30a = 30h
OC064
TE:REC.PESQ.ART:AVAL
Semestral
3/45a = h
11276P
TE OB: Var Clim...
Semestral
2/30a = 30h
OC075
TE:ECOL.DE AVES MAR.
Semestral
3/45a = h
11279P
TE OB:DisEspTempFlor
Semestral
1/15a = 15h
OC076
TE:CONCEITOS OCEAN.
Semestral
3/45a = h
11280P
TE OB:PolPúbCBio
Semestral
1/15a = 15h
OC079
BIOGEOGRAFIA MARINHA
Semestral
3/45a = h
EDGOBM
ESTAG.DOC. NA GRAD.
Semestral
2/30a = h
OC080
HIDROAC.APL.PESCA P.
Semestral
2/30a = 30h
FS005
TE: OCEANOGR. FISICA
Semestral
6/90a = h
OC082
TE: FISHERIES ACOUST
Semestral
3/45a = 45h
GE004
OCEANOGRAFIA GEOLOGI
Semestral
8/120a = h
OC083
TE: ECOLOG.DE AVES M
Semestral
1/15a = 15h
MB002
H.H.H.APL.ANIM.AQUAT
Semestral
5/75a = h
OC084
TE: TRANSGENESE EM P
Semestral
3/45a = h
MT003
TE: ESTATISTICA BAYE
Semestral
6/90a = h
OC085
TE:ECOL.SISTEM.OLIG.
Semestral
3/45a = h
OC009
ICTIOLOGIA
Semestral
8/120a = h
OC086
TE: BIOLOGIA DO MAR
Semestral
3/45a = h
OC015
ECOLOGIA ESTUARIAL
Semestral
6/90a = h
OC090
BIOLOGIA DE CEFALOPO
Semestral
3/45a = h
OC035
FISIOEC.DO FITOPLANC
Semestral
4/60a = 60h
OC094
TE:ECOL.DOS PEIXES E
Semestral
3/45a = h
OC039
BIOLOG.DO ZOOPLANC.
Semestral
3/45a = 45h
OC044
PARAMET.POPULAC. PES
Semestral
5/75a = h
OC045
AV.E MANEJO REC. PES
Semestral
6/90a = h
OC047
SEMINARIOS EM OCEANO
Semestral
1/15a = h
OC048
ECOL.FITO.E PROTOZOO
Semestral
3/45a = 45h
OC050
Ecologia de ictiopl
Semestral
3/45a = 45h
OC052
BIOL.DE MAMIFEROS MA
Semestral
2/30a = 30h
OC053
MODELAGEM ECOLOGICA
Semestral
6/90a = h
OC054
TE: ECOLOGIA DE CRUS
Semestral
4/60a = h
OC056
TE:CADEIA ALIMENTAR
Semestral
4/60a = h
OC058
TE: ECOL.DE PRADARIA
Semestral
4/60a = h
OC059
TE: BIOL.E ECOL. ELA
Semestral
4/60a = 60h
OC066
TE: COPEPOD EVOL.AND
Semestral
3/45a = h
OC067
TE: BIOGEOGRAFIA MAR
Semestral
3/45a = h
OC068
TE: GENETICA MOLEC.A
Semestral
4/21a = h
OC069
TE: HIDROACUSTICA AP
Semestral
3/45a = h
OC071
METOD. CIENT. APLIC.
Semestral
2/30a = h
OC074
ECOL.DE PRADAR.SUBM.
Semestral
4/60a = h
OC078
TE:ECOLOG.PEIXES EST
Semestral
6/90a = h
OC081
BIOECOLOGIA DE CEFAL
Semestral
3/45a = h
OC087
ECOLOG.DE PEIXES EST
Semestral
3/45a = 45h
OC089
TE:MORFOLOG.E SIST.D
Semestral
3/45a = h
OC093
TE:MORFOL.E SIST.DE
Semestral
3/45a = h
QU002
QUIMICA MARINHA
Semestral
6/90a = 90h
QU003
SIST.BIOQU.DOS ORGAN
Semestral
4/60a = h
QU009
TE:BIOLOG.DE CIANOBA
Semestral
4/60a = 60h
QU010
BIOLOGIA DE CIANOBAC
Semestral
4/60a = h
TE001
TESE DE MESTRADO (OB
Semestral
1/15a = h